Sunday, 17/11/2019 - 07:11|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
 • Nguyễn Anh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Email:
   naminh.ubkx
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Hoàng Tiến Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   htmanh.ubkx
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách THCS

 • Ngô Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   ndquang.ubkx
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách giáo dục Tiểu học

 • Đặng Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Email:
   dtvan.ubkx
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Giáo dục Mầm Non