Thursday, 21/11/2019 - 02:52|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
 • Đình Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Can bộ Nghiệp vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Mầm Non

 • Đào Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Nghiệp vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ Trách Mầm non