Thứ bảy, 04/04/2020 - 12:11|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
 • Trần Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Nghiệp vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Tiểu học ; Sách thiết bị

 • Đỗ Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Can bộ Nghiệp vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0913103566
  • Email:
   maihien73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trach Tiểu học