Saturday, 05/12/2020 - 02:33|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG

Cô Giáo Lều Thi Huyền Trang hướng dẫn các cháu cách rửa tay đúng cách