Friday, 14/05/2021 - 15:10|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
 • Hoàng Tiến Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   htmanh.ubkx
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung ....

 • Đặng Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Email:
   dtvan.ubkx
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Giáo dục Mầm Non. GDTX ......

 • Ngô Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   ndquang.ubkx
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách giáo dục Tiểu học, THCS; TH&THCS, thanh tra .....