Thứ sáu, 14/05/2021 - 13:25|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
 • Đinh Xuân Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm văn
  • Điện thoại:
   0902202648
  • Email:
   xuantuyenkx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách THCS

 • Mai Xuân Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm toán
  • Điện thoại:
   0983181217
  • Email:
   xuankieupgdkx@gmail.com