Friday, 14/05/2021 - 14:57|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
 • Nguyễn Tài Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Can bộ Nghiệp vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tin
  • Điện thoại:
   0989142677
  • Email:
   taituekx03@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công nghệ thông tin