Friday, 14/05/2021 - 13:44|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG

Một số hình ảnh trường TH&THCS Vũ Thắng dự giờ qua Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình